. ONLINE SYMPOZIUM CORTEVA 2021

Online Corteva/Pioneer seminář pro pěstitele řepky

čtvrtek 22.4.2021 od 9 hodin

Zveme Vás na online seminář pro pěstitele řepky pořádaný společností Corteva a Pioneer. Prosíme o registraci, abychom vám mohli zaslat zajímavý dárek a také možnost objednávky kombinovaného „balíčku osiva a herbicidů“ s velmi zajímavou slevou.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte u našich regionálních obchodních zástupců.
Logo

od 8.30 - Možnost přihlášení se k online vysílání na www.sympoziumcorteva2021.cz. ZDE

9.00 - 9.05 - Zahájení.

9.05 – 9.20 - Změna plochy pěstované řepky v Evropě a její vliv na cenu.
Ing. Martin Volf, SPZO

9.20 – 9.35 - Lze ochránit porosty řepky před dřepčíkem olejkovým?
Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D., Agritec Plant Research s.r.o., Šumperk

9.35 – 9.50 - Polotrpasličí hybridy řeší za pěstitele omezený výběr přípravků.
Ing. Oldřich Dostál, CORTEVA Agriscience/PIONEER

9.50 - 10.00 - Přestávka.

10.00 – 10.15 - LUMIPOSA jako součást technologie pěstování řepky.
RNDr. Tomáš Spitzer, Ph.D., ZVÚ Kroměříž s.r.o.

10.15 – 10.30 - Představení novinky hybridu PT275, výsledky evropských technologických soutěží.
Ing. Přemysl Studničný, CORTEVA Agriscience/PIONEER

10.30 – 10.50 - Aktuální doporučení řešení škůdců řepky dle letošního výskytu.
doc. Ing. Jan Kazda, CSc., Česká zemědělská univerzita v Praze

10.50 – 11.05 - Biostimulace a moření osiva – cesta úspěšného startu řepky.
Ing. David Bečka, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze

11.05 – 11.25 - Plasmodiophora: šíření a limitace pěstování řepky.
Ing. Mojmír Mička, SPZO

11.30 – 11.45 - Odpovědi na dotazy zemědělské praxe.Souhlasím s tím, aby společnost Corteva Agriscience s.r.o. v souladu se zákonem 101/2000 Sb. zpracovávala mé výše uvedené osobní údaje pro své marketingové a obchodní účely. Zároveň souhlasím se zasíláním obchodních sdělení společností Corteva Agriscience s.r.o . Corteva Agriscience s.r.o neposkytne výše uvedené údaje dalším subjektům. Jsem si vědom/a svého práva tento souhlas kdykoliv odvolat a to písemně na adrese Corteva Agriscience s.r.o, Pekařská 628/14,155 00 Praha 5 či telefonicky zavoláním na linku 220 610 384. Jsem si vědom/a svého práva na přístup k mým osobním údajům, jakož i práva na vysvětlení, opravu, doplnění či likvidaci mých osobních údajů v případě pochybností ohledně jejich zpracování


Logo Logo Logo Logo Logo